Učebnice bez HRAnice, Adéla Herbsová

VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracjících institucí , 4. 8. 2015

Učebnice bez HRAnice

Adéla Herbsová, ČŠBH Londýn

Česká škola bez hranic Londýn (ČŠBHL) připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus učebnici speciálně určenou pro žáky České školy bez hranic a všechny další děti, které vyrůstají v bilingvním prostředí. Výukové materiály určené speciálně pro bilingvní výuku začaly vznikat díky spolupráci ČŠBHL s univerzitami v Praze a Olomouci. Tyto materiály zpracovávají na základě konkrétních zkušeností ve třídách stážistky studující většinou bohemistiku nebo učitelské obory. Jedna z právě vznikajících diplomových prací, která postihuje osnovy vybraných tříd, vytváří učební materiály, které budou v podobě i-učebnice sloužit pro výuku v České škole bez hranic, Londýn. V příspěvku se budeme zabývat tím, proč bilingvní děti potřebují vlastní učební materiály, jak lze propojit v hodinách český jazyk s prvoukou, o využití interaktivní učebnice ve výuce a o vzniku slovníků jako součásti osnov.

PŘÍSPĚVEK - ODKAZ NA VIDEOZÁZNAM

Titulní stránka