Ženeva

 

Důležité upozornění v souvislosti s COVID - 19

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ohledně prevence proti šíření koronaviru je Česká škola bez hranic Ženeva s okamžitou platností uzavřena. Škola bude uzavřena nejméně do 19. dubna 2020. K tomuto datu se ruší i veškeré akce.  

Od středy 18. 3. 2020 zahajuje ČŠBH Ženeva pro své žáky výuku NA DÁLKU. Tato výuka bude bude probíhat vždy ve středu od 13h30 do 17h30. Podrobné informace obdrží rodiče žáků školy e-mailem. 

                  

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC                                                               ŽENEVA

Představujeme Vám paní Evu Lustigovou, jejíž příběh zpracovali žáci 4. třídy ČŠBH Ženeva v rámci projektu organizace Post Bellum, Příběhy našich sousedů ve světě. 

Celý příběh Evy Lustigové včetně fotografií a rozhlasové reportáže naleznete na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete-2018-2019/lustigova-eva/

Podívejte se na videoreportáž, kterou vytvořili žáci 6. a 7. třídy ČŠBH Ženeva k výročí vzniku Československa. S kamerou a fotoaparátem se vydali po ženevské stopě vzniku našeho státu:  

                           

 

Informace o všem dalším, co se v naší škole děje, naleznete na: http://archive.csbh.cz/zeneva/akce

 

ČŠBH ŽENEVA, škola pod záštitou Stálé mise ČR při OSN v Ženevě

          

ČŠBH Ženeva nabízí pravidelnou výuku českého jazyka a českých reálií pro děti od 3 do 15 let.

Výuka českého jazyka, zeměpisu a dějepisu probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH, který se řídí Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V roce 2016 se ČŠBH v Ženevě zařadila mezi školy, které mohou svým žákům v pololetí a na konci školního roku vydávat osvědčení, které je ve školách v ČR uznáváno jako vysvědčení. 

ČŠBH Ženeva je členem Komise ELCO operující pod Ministerstvem školství kantonu Ženeva. Komise sdružuje zahraniční doplňkové školy, které vyučují rodný jazyk. Členství v Komisi ELCO opravňuje ČŠBH Ženeva nechat svým žákům připsat známku z českého jazyka na švýcarské vysvědčení.

Ve školním roce 2019/2020 jsou děti rozděleny do dvou předškolních skupin: mladší předškolní třídu a nultý ročník a šesti tříd základní školy, kde se vyučuje v 1., 2., 3. , 4., 5. a 6. třídě. 

Školní děti se scházejí  v Ecole Chrétienne Timothée, Ch. François-Lehmann 18A, CH-1218 Grand-Saconnex každou středu, kromě prázdnin kantonu Ženeva. Výuka ve školních třídách probíhá vždy od 14:10 do 18:20 hod, u nejmladších předškoláků od 14:10hod do 16:30 – 17 :15hod a v nultém ročníku od 14:10 do 17:15hod

Výuka je doplněna rozmanitým nadstavbovým programem, na kterém se podílejí i ostatní ČŠBH: Evropský den jazyků, Noc s Andersenem, Světový den životního prostředí, Čtení pomáhá, literární a výtvarné soutěže, olympiády v českém jazyce, letní tábor Sluňákov a další.
 
Ve školním roce 2019/2020 věnuje ženevská škola značnou část svých výukových aktivit projektům ke 30. výročí sametové revoluce, na nichž se podílí škola napříč všemi věkovými skupinami žáků a v úzké spolupráci s ženevskou Stálou misí ČR při OSN, Besedou Slovan Ženeva i dalšími krajanskými spolky a subjekty v ČR i zahraničí.
 
S cílem rozšiřovat povědomí o české kultuře, historii, současném dění v ČR, tradicích a zvycích pořádá ženevská škola akce pro žáky školy, jejich rodiny i mimoškolní početnou českou komunitu z oblasti Švýcarska a sousedních oblastí Francie. Ročně uspořádá škola několik divadelních představení a koncertů českých umělců,
naučných vycházek nebo besed s osobnostmi české kultury,
zorganizuje mikulášskou besídku, lampionový průvod, masopustní
rej masek, besidku pro rodiče a další.
 
Škola navázala spolupráci i s ženevskými státními školami, jejichž žáky a učitele seznamuje prostřednictvím divadelně-literárních aktivit s českým jazykem a kulturou. 
 
Škola nabízí individuální doplňující kurzy češtiny pro děti od 6 let a v případě dostatečného zájmu i kurz češtiny pro dospělé, pravidelná setkávání s češtinou pro rodiče s dětmi do 3 let a divadelní kroužek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Titulní stránka