100 let ČSR: Zasazení české lípy

100 let ČSR: Zasazení české lípy 

Slovo "strom" má v češtině jiný význam než v němčině, v níž bychom četli štróm (=proud). I tak mají tato substantiva mnohé společné. Stromy spojují vzduch se zemí, proudy dávají možnost vzniku pohybu, posunu. My, ve Schola ludus, se snažíme o citlivější vnímání mnohdy bilingvního prostředí v česko-německém pohraničí.

K historicky zaznamenané nejstarší drážďanské lípě, která zde roste již po staletí, neohrožena válkami, hádkami ani národnostními spory, zasazujeme, symbolicky sto let po založení První Československé republiky, o několik desítek kroků dále, českou lípu. Jejich kořeny se tak nepropojí, budou však dýchat stejný vzduch a společně vzhlížet do dáli na neúnavně plynoucí proud Labe.

 

KDY: 28.10. 2018 v 15 hodin

KDE: Altkaditz 15, 01139 Dráždany

 

A to jsme onoho dne zažili:

15.00 h – zahájení s úvodní písní Lucie Ceralové
15.18 h – proslov generální konzulky Markéty Meissnerové
15.38 h – pár slov pro děti, zasazení a zalití stromu
15.48 h – zazní československá hymna ke 100. výročí založení Československa za doprovodu Lucie Ceralové a slovenského spolku Slováci v Sasku e.V.
16.18 hod – slavností přípitek českým sektem Bohemia, za milé podpory Generálního konzulátu ČR v Drážďanech 

 

Fotogalerie

Titulní stránka