O nás

Česká škola v Drážďanech se začala formovat od února 2004, kdy vznikla skupina rodičů s dětmi „Rákosníček“, jejímž cílem bylo setkávat se, popovídat si v příjemné atmosféře česky a slovensky a předávat dětem, které pocházejí z čistě českých, resp. slovenských rodin, anebo ze smíšených manželství, dar dvojjazyčnosti.

Zpočátku byla skupina smíšená: Česky a slovensky hovořící děti a jejich rodiče se scházeli jednou týdně.

Od roku 2006 existuje nabídka odpolední české školy. Všechny vzdělávací aktivity pro děti od 18 měsíců probíhají od začátku roku 2011 pod oficiálním názvem „Česká škola“.

Česká škola nabízí bilingvním česko-německým dětem a českým dětem, které žijí trvale nebo přechodně v Drážďanech a okolí, doplněk k návštěvě německých škol a předškolních zařízení. Od 1. listopadu 2011 patří spolu se školami v Berlíně a Mnichově mezi pobočky „České školy bez hranic“.

Nejedná se o klasickou výuku jazyků – děti oba jazyky již ovládají a měly by je přijmout jako něco přirozeného, užitečného a důležitého. Kromě toho jim přibližujeme české dějiny a kulturu. Takto získané znalosti posilují jejich vlastní identitu. Jen tak budou děti později schopny pečovat nadále v Německu o českou tradici a jazyk a zprostředkovávat svým německým vrstevníkům živý a aktuální obraz České republiky.

Česká škola bez hranic v Drážďanech pracuje na základě metody imerze. To znamená, že děti jsou ponořeny do českého prostředí a mají tak možnost zažít češtinu alespoň po určitou dobu jako jediný jazyk v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými. Ve škole mají děti jedinečnou šanci používat „slabý“ jazyk (v našem případě češtinu) jako užitečný dorozumívací prostředek. Pozorují, že musí češtinu používat, aby mohly s ostatními navázat kontakt – a pomocí různých vzdělávacích nabídek si přirozeně a formou hry rozšiřují slovní zásobu a rozvíjejí svoji jazykovou kompetenci.    

Titulní stránka