Výuka

Výukový program České školy Drážďany:

  • RÁKOSNÍČEK

Tuto skupinu navštěvují děti společně se svými rodiči. Pro rodiče představují tato setkání mj. možnost popovídat si s jinými Čechy a vyměnit si zkušenosti. A pro mnohé děti je přítomnost důvěrně známé osoby velice důležitá.

Po společném zahájení a písničce na přivítanou je pro děti od 18 měsíců do 4 let nabízen program podporující jazykovou výchovu a vývoj – zpěv, říkanky, básničky, pohádky a příběhy, to vše spojené s pohybovými hrami, tancem, tvořením a aktuálními tématy (např. roční období, svátky, zvyky a obyčeje, příroda). Nejmenší děti (do 18 měsíců) jsou během tohoto programu také přítomny, ještě se ale neúčastní aktivně.

Setkání se konají pravidelně jednou týdně: ve středu od 16 do 18 hodin

Během školních prázdnin ve Svobodném státě Sasko a o svátcích se setkání nekonají.

  • ŠKOLA

3 SKUPINY:

  • předškoláci 5-6 let
  • 1.-5. třída
  • dílny

Pro předškoláky a školáky se koná pod vedením českých učitelek vyučování. Nabídka zahrnuje český jazyk a literaturu, dále prvouku a vlastivědu, pro starší děti pak dějepis a zeměpis České republiky.

Vyučování probíhá pravidelně jednou týdně: ve středu od 16 do 18 hodin – plus jednou měsíčně v sobotu od 10 do 14.30 hodin.

 

Titulní stránka