Drážďany

Česká škola bez hranic Drážďany nabízí bilingvním česko-německým dětem a českým dětem ve věku od 18 měsíců do 15 let, které žijí trvale nebo přechodně v Drážďanech a okolí, doplněk k návštěvě německých škol a předškolních zařízení.

Nejedná se o klasickou výuku jazyků – děti oba jazyky již ovládají a měly by je přijmout jako něco přirozeného, užitečného a důležitého. Kromě toho jim přibližujeme české dějiny a kulturu. Takto získané znalosti posilují jejich vlastní identitu. Jen tak budou děti později schopny pečovat nadále v Německu o českou tradici a jazyk a zprostředkovávat svým německým vrstevníkům živý a aktuální obraz České republiky.

Patronem školy je generální konzul České republiky v Drážďanech paní JUDr. Markéta Meissnerová

Česká škola je rozdělena do čtyř skupin:

 

Kontakt: ​Mgr. Soňa Mejstříková (ředitelka školy, místopředsedkyně) Altkaditz 23, 01139 Dresden. E-mail: info@scholaludus-org

Více informací: www.scholaludus.org

Titulní stránka