Londýn

Česká škola bez hranic Londýn vznikla pod záštitou ambasády ČR a podpoře Českého centra v Londýně na začátku října 2007. Zakladatelkou a stávající ředitelkou je MgA. Zuzana Jungmanová.

Českou školu bez hranic založila v Paříži Lucie Slavíková-Boucher na podzim roku 2003. Zpočátku šlo v podstatě o jazykové kroužky pro děti. Postupem času se však Česká škola bez hranic (ČŠBH) změnila v plnohodnotný návazný vzdělávací systém. V ČŠBH se vyučují děti převážně českého původu od 18 měsíců do 15 let, tedy do ukončení základní školní docházky. Děti paralelně plní povinnou školní docházku v některé ze základních škol země, kde žijí. Současná výuka se rozděluje na předškolní výchovu a výuku předmětů „Český jazyk a literatura“ a „Dějepis – zeměpis českých zemí“ v rozsahu požadovaném Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR.

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.czechschool.org.uk

Kontakt:
Czech School without Borders, London
Česká škola bez hranic Londýn
30 Kensington Palace Gardens
London W8 4QY
E-mail: info@czechschool.org.uk

Titulní stránka