Nabídka

Konkrétní nabídka aktivit, Česká škola bez hranic Rhein-Main

Čeština jako mateřský jazyk a čeština jako druhý jazyk pro děti = systematicky vystavěná pravidelná a dlouhodobá výuka respektující vzdělávací koncepci České republiky. Oficiálním partnerem ČŠBH Rhein-Main je MŠMT ČR, naše škola je oficiálním poskytovatelem vzdělávání v zahraničí).

 • předškolní výchova (tři skupiny Broučci I (18 měsíců - 3 roky), Broučci II (3-4 roky), Broučci III (5-6 let)
 • školní výuka (Krtečci 1. třída, Čtyřlístci 2. třída, Vrťápci 3. třída, Lichožrouti 4. třída, Rychlé šípy 5. třída, Sněženky a machři - malotřídka 2. stupeň; rozložení jednotlivých skupin závisí od struktury žáků přihlášených v konkrétním školním roce)
 • doplňkové online kurzy češtiny 15+

Čeština jako cizí jazyk (děti předškolního věku jsou zařazeny do skupiny Broučci)

 • pro děti (Hurvínci 6-9 let a Spejblové 10+)
 • pro dospělé (Světáci - začátečníci, pokročilí, individuální výuka)
 • projektové dílny pro mladší školáky (příležitostná skupinová výuka)

Němčina jako cizí jazyk pro dospělé

 • Návštěvníci - začátečníci a pokročilí

Nabídka doplňkových kurzů a dalších aktivit:

 • hudební kroužek Český muzikant pro děti od 4 let
 • divadelní kroužek (školáci)
 • sportovní kroužek (školáci)
 • český a slovenský folklórní kroužek (od 5 let)
 • logopedické konzultace v českém jazyce
 • strollen.de (ojedinělý outdoor fitness program v češtině pro dospělé, tzv. kočárkování. Strollování je vhodné pro všechny věkové kategorie)

 

Pravidelné jednorázové akce obohacující výuku: Drakiáda, Mikulášská nebo vánoční besídka, karneval, slavnosti jara, Noc s Andersenem, závěrečná besídka a další akce.

Česká dětská knihovna.

Garantem vysoké kvality výuky v České škole bez hranic Rhein-Main jsou vysokoškolsky vzdělaní vyučující a další kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí v oboru. Jsme přesvědčeni, že se o své členy týmu musíme starat, protože kvalitní lidé vkládají do projektu dlouhodobě kvalitní práci a maximum svého času pouze pokud jsou adekvátně ohodnoceni. Naše spolupráce je založena na férovém přístupu, důvěře a dlouhodobé spolupráci, která probíhá na základě řádně uzavřených honorárních, zaměstnaneckých či jiných smluv. 
Jsme nestátní nezisková organizace, avšak považujeme za samozřejmost svým lidem za odvedenou práci řádně zaplatit. Existence České školy bez hranic Rhein-Main je zajištěna samofinancováním, na základě finančních darů a sponzoringu.

Více informací: www.ceskaskolarheinmain.de

Česká škola bez hranic Rhein-Main. Jsme výjimeční v každém detailu!

Titulní stránka