Historie

Důležité události České školy bez hranic Rhein-Main

14. 03. 2020 - ČŠBH Rhein-Main zahájila distanční výuku a začala tak tvořit novou výukou koncepci (celosvětová koronavirová pandemie)

16. 11. 2019 - žáci ČŠBH Rhein-Main zasadili v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce Lípu Václava Havla. Výsadbou lípy ve Frankfurtu v parku Rothschildů tak škola vytvořila poprvé v historii ve veřejném prostoru ojedinělé místo pro setkávání české komunity.

30. 09. 2019 - ČŠBH Rhein-Main se stala smluvním partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (číslo smlouvy MSMT-27255/2019-2) a je zařazena na oficiální seznam poskytovatelů vzdělávání v zahraničí. Seznam poskytovatelů zde

06. 12. 2018 - založení mezinárodní literárně-výtvarné soutěže Tož to je hezký!, která se jako jediná na světě zaměřuje na děti s českými kořeny, které dlouhodobě žijí v zahraničí (ve věku 0-16 let). Škola vyhlašuje nový ročník pravidelně každý rok k 28. 10. , uzávěrka příjmu prací je poslední březnovou sobotu následujícího roku a slavnostní vyhlášení výsledků se koná v červnu (poslední školní den).

10/2018 - ČŠBH Rhein-Main se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje nezisková orgnaizace Post Bellum. Jako jedna z mála zahraničních škol se spolupodílí na mapování života Čechů v zahraničí

01. 07. 2018 - přijetí České školy Rhein-Main do spolku Česká škola bez hranic, oprávnění používat označení Česká škola bez hranic Rhein-Main.

26. 08. 2017 - slavnostní otevření České školy Rhein-Main a zahájení nového školního roku.

17. 05. 2017 - veřejná prezentace nového projektu Česká škola Rhein-Main, jehož cílem je rozšířit vzdělávací nabídku do měst v regionu (výuka Frankfurt/Mohanem, Darmstadt, Wiesbaden/Main, Aschaffenburg/Hanau).

01. 02. 2015 - podpis smlouvy mezi ČŠBH Frankfurt a MŠMT ČR/ poskytovatel vzdělávání v zahraničí.

06. 09. 2014 - výuka zahájena v nových prostorách se 120 žáky a studenty.

15. 07. 2014 - přestěhování školy do nových prostor, zahájení spolupráce s Die Kinderzeitschule ve Schwalbachu a. T.

01. 09. 2012 - přijetí České školy Frankfurt do mezinárodní sítě Česká škola bez hranic; zahájení nového školního roku s počtem 90 žáků.

01. 09. 2011 - rozšíření činnosti o výuku dětí školou povinných (počet žáků 75), celkem otevřeno osm tříd. Stěhování školy do nových prostor Lehrerkooperative ve Frankfurtu-Hausen.

05. 02. 2011 - zahájení činnosti České školy Frankfurt výukou předškolních dětí (počet žáků 45). Výuka probíhala v centru Frankfurtu nad Mohanem v Haus der Volksarbeit.

07. 12. 2010 - první informační schůzka za účelem založení České školy ve Frankfurtu. Schůzku zorganizovala Kateřina Spieß-Velčovská a Jana Janoušková, termínu se zúčastnila také Lucie Boucher, zakladatelka České školy bez hranic a Martin Krafl, tehdejší ředitel Českého centra Berlín.

 

www.ceskaskolarheinmain.de

Titulní stránka