Rhein-Main

Česká škola bez hranic Rhein-Main (dále jen ČŠBH RM) zajišťuje pravidelnou a systematickou výuku pro děti ve věku 18 měsíců až 15 let jako doplňkovou aktivitu jednou týdně v různých městech německého regionu Porýní - Mohan.

Našim cílem je podpořit rodiče a děti ve vícejazyčné výchově. Vzdělávací program školy respektuje vzdělávací koncepci ČR a odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacíhio programu Ministerstva školství ČR. Garantem vysoké kvality České školy bez hranic Rhein-Main jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové a další kvalifikovaní pracovníci s mnohaletou praxí z oblasti vícejazyčné výchovy.

Obsahem ČŠBH RM je výuka českého jazyka u dětí, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí v tomto regionu, zároveň rozšíření znalostí českých reálií. Cílem je výchova česky mluvící mladé generace, která vyrůstá v zahraničí takovým způsobem, aby byla schopna nejen česky hovořit, číst a psát, ale také si zachovat povědomí o svých kořenech.

Základní vzdělávací program je zaměřený na předškolní výchovu a školní výuku dětí, jejichž český jazyk je na úrovni mateřského, případně druhého jazyka. Školu rozšiřují další doplňkové kurzy čeština nebo němčina jako cizí jazyk pro dospělé a další výchovně-vzdělávací projekty v českém jazyce pro širokou veřejnost jako divadelní, hudební, sportovní kroužek, kroužek českého a slovenského folklóru, nabídka logopedických konzultací, organizace kulturních akcí nebo nabídka sportovního vyžití pro čerstvé maminky jako například strollen (volně přeloženo kočárkování).

Partnerem České škole bez hranic Rhein-Main je Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od podzimu 2019 je škola oficiálním poskytovatelem vzdělávání v zahraničí. Škola je aktivním členem spolku Česká škola bez hranic. Patronem ČŠBH RM je předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, pan senátor Ing. Tomáš Czernin. Zřizovatelem a správcem školy je nestátní nezisková orgaznizace czentrum gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt).

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

www.ceskaskolarheinmain.de

info@ceskaskolarheinmain.de

https://facebook.com/CeskaskolabezhranicRheinMain

Kateřina Spieß-Velčovská (ředitelka školy)

Tel.: 0049-173 3 170 562

Výukové prostory: Kinderzeitschule, c/o Tschechische Schule, Am Kronberger Hang 2A, D-65824 Schwalbach a.T.

Přihlášku, předběžné termíny setkání a desatero vícejazyčné výchovy najdete v přílohách. Všechny ostatní informace jsou na webových stránkách naší školy.

Česká škola bez hranic Rhein-Main. Jsme výjimeční v každém detailu.

Titulní stránka