Historie

Pilotní projekt České školy bez hranic Brusel (ČŠBH Brusel) byl zveřejněn na "Mikulášské besídce"krajanského spolku Beseda v Českém centru v Bruselu dne 6. 12. 2009 , za účasti ředitele Českého Centra v Bruselu pana Petra Polívky, paní Mgr. Bronislavy Hegrové, tajemnice Stálé komise Senátu ČR a dalších.

Slavnostní zahájení školy, se uskutečnilo 10. ledna 2010.

1. "pilotní" pololetí bylo slavnostně zakončeno Besídkou a předáním vysvědčení v podobě diplomů 27. 6. 2010.

První úplný školní rok  začal v září 2010 a skončil v červnu 2011.

Titulní stránka