Výuka

Vzděláváme české  děti žijící v Belgii.

Nabízíme výuku českého jazyka, literatury a českých reálií jako doplnění  vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.

 

Vyučujeme češtinu jako cizí jazyk.

Poskytujeme hudební vzdělání dětem i dospělým.

Pořádáme české kulturní a divadelní akce v Belgii.

 

Registrace na školní rok 2016/2017 jsou otevřeny do naplnění kapacity, nejdéle však do 31. 7. 2016. Několik volných míst ve skupinách výuky českého jazyka a ve folklorním a divadelním souboru ještě zbývá. V případě zájmu můžete vaše děti registrovat zde: http://www.csbh-brusel.be/

 

Titulní stránka