Naše cíle

Cílem ČŠBH Brusel je udržování a rozvíjení češtiny u dětí ve věku od 18 měsíců do 10 let. Počítáme s tím, že od září 2010 rozšíříme věkovou hranici do 12 let.
Škola je určena především dětem pocházejícím ze smíšených manželství či českých rodin žijících v Belgii, kde je zájem o udržování českého jazyka.

Nabízíme dětem především láskyplné a podnětné prostředí, ve kterém komunikujeme výhradně v češtině, a kde hřejivým přístupem usilujeme o radostnou náladu a harmonii po celou dobu trvaní hodiny. Podporujeme rozvoj osobnosti každého jednotlivce, jelikož každé dítě je osobnost a má talent, který je třeba rozpoznat a dále jej rozvíjet.

Priorita při všech našich aktivitách? ČEŠTINA!

Titulní stránka