Školní výuka

                                 ŠKOLNÍ VÝUKA

PRO ŽÁKY 1. - 5.  TŘÍD ZŠ

Školní výuka je zaměřena na 2 obory.

- český jazyk a literatura

- zeměpis a dějepis českých zemí - české reálie (4 - 9 ročník)

 

 

Titulní stránka