Ženeva

 

Česká škola bez hranic Ženeva ma nové webové stránky:

https://www.csbh-zeneva.cz

Tyto stránky již nejsou aktualizovány a jejich činnost bude v brzké době ukončena!

 

      --------------------------------------------------------------------------            

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC                                                               ŽENEVA

Představujeme Vám paní Evu Lustigovou, jejíž příběh zpracovali žáci loňské 4. třídy ČŠBH Ženeva v rámci projektu organizace Post Bellum, Příběhy našich sousedů ve světě. 

Celý příběh Evy Lustigové včetně fotografií a rozhlasové reportáže naleznete na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete-2018-2019/lustigova-eva/

Podívejte se na videoreportáž, kterou vytvořili žáci 6. a 7. třídy ČŠBH Ženeva k výročí vzniku Československa. S kamerou a fotoaparátem se vydali po ženevské stopě vzniku našeho státu:  

                           

 

Informace o všem dalším, co se v naší škole děje, naleznete na: http://archive.csbh.cz/zeneva/akce

 

ČŠBH ŽENEVA, škola pod záštitou Stálé mise ČR při OSN v Ženevě

          

ČŠBH Ženeva nabízí pravidelnou výuku českého jazyka a českých reálií pro děti od 3 do 15 let.

Výuka českého jazyka, zeměpisu a dějepisu probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH, který se řídí Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V roce 2016 se ČŠBH v Ženevě zařadila mezi školy, které mohou svým žákům v pololetí a na konci školního roku vydávat osvědčení, které je ve školách v ČR uznáváno jako vysvědčení. 

ČŠBH Ženeva je členem Komise ELCO operující pod Ministerstvem školství kantonu Ženeva. Komise sdružuje zahraniční doplňkové školy, které vyučují rodný jazyk. Členství v Komisi ELCO opravňuje ČŠBH Ženeva nechat svým žákům připsat známku z českého jazyka na švýcarské vysvědčení.

Ve školním roce 2020/202+ jsou děti rozděleny do dvou předškolních skupin: mladší předškolní třídu a nultý ročník a sedmi tříd základní školy. 

Školní děti se scházejí  v Ecole Chrétienne Timothée, Ch. François-Lehmann 18A, CH-1218 Grand-Saconnex každou středu, kromě prázdnin kantonu Ženeva. Výuka ve školních třídách probíhá vždy od 14:10 do 18:20 hod, u nejmladších předškoláků od 14:10hod do 16:30 – 17 :15hod a v nultém ročníku od 14:10 do 17:15hod

Výuka je doplněna rozmanitým nadstavbovým programem, na kterém se podílejí i ostatní ČŠBH: Evropský den jazyků, Noc s Andersenem, Světový den životního prostředí, Čtení pomáhá, literární a výtvarné soutěže, olympiády v českém jazyce, letní tábor Sluňákov a další.
 
Ve školním roce 2019/2020 věnovala ženevská škola značnou část svých výukových aktivit projektům ke 30. výročí sametové revoluce, na nichž se podílela škola napříč všemi věkovými skupinami žáků a v úzké spolupráci s ženevskou Stálou misí ČR při OSN, Besedou Slovan Ženeva i dalšími krajanskými spolky a subjekty v ČR i zahraničí. 
 
S cílem rozšiřovat povědomí o české kultuře, historii, současném dění v ČR, tradicích a zvycích pořádá ženevská škola akce pro žáky školy, jejich rodiny i mimoškolní početnou českou komunitu z oblasti Švýcarska a sousedních oblastí Francie. Ročně uspořádá škola několik divadelních představení a koncertů českých umělců,
naučných vycházek nebo besed s osobnostmi české kultury,
zorganizuje mikulášskou besídku, lampionový průvod, masopustní
rej masek, besidku pro rodiče a další.
 
Škola navázala spolupráci i s ženevskými státními školami, jejichž žáky a učitele seznamuje prostřednictvím divadelně-literárních aktivit s českým jazykem a kulturou. 
 
Škola nabízí individuální doplňující kurzy češtiny pro děti od 6 let a v případě dostatečného zájmu i kurz češtiny pro dospělé, pravidelná setkávání s češtinou pro rodiče s dětmi do 3 let a divadelní kroužek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Titulní stránka