Rada rodičů

 

Rada rodičů ČSBH Ženeva

V souladu s ustanoveními Občanského zákoníku Švýcarské konfederace a článků 13 až 15 Stanov spolku Česká škola bez hranic v Ženevě, je řídícím orgánem spolku Rada rodičů. Rada je oprávněna provádět veškeré úkony související s dosažením cílů spolku a dohlíží na správu běžných záležitostí spolku.

Rada se skládá nejméně ze tří členů spolku – předsedy, tajemníka a pokladníka. Členové Rady jsou voleni Valným shromážděním na období čtyř let, přičemž mohou být zvoleni znovu. Ředitel školy je členem Rady s poradním hlasem. Zaměstnanci školy mohou být členové Rady s poradním hlasem.

Rada se schází tak často, jak to potřeby spolku vyžadují. Z jednání Rady pořizuje tajemník zápis. Členové Rady plní své funkce dobrovolně a mohou požadovat pouze náhradu skutečných výdajů a nákladů na dopravu.

 

Titulní stránka