Další aktivity

Naše škola nabízí řadu doplňkových aktivit. Záleží především na zájmu dětí a aktuálních možnostech vyučujících. Při škole v minulosti vznikl například pěvecký kroužek, nebo hudebně-dramatická dílna. 

Titulní stránka