Výuka

Výuka školní i předškolní výchovy ČŠBH Paříž se od roku 2010 řídí vzdělávacím programem Českých škol bez hranic, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. Aktuální znění Školského zákona naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2018 

Program respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní nároky na získané klíčové kompetence, očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací.

Předkládaný vzdělávací program České školy bez hranic je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve školách vyučovali či stále vyučují, ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a lingvistickými experty a také dlouhodobým studiem problematiky bilingvní výchovy.

Vybrané kapitoly našeho vzdělávacího programu naleznete zde. Celý text Vám rádi poskytneme na požádání.

PřílohaVelikost
SVP_CSBH_Pariz_vybrane_kapitoly.pdf349.96 KB
Titulní stránka