Partneři

Za podporu a spolupráci děkujeme:

 

 

 

 

 

České centrum v Paříži

 

 

 

 

Nakladatelství Pierot

 

 

 

 

Nakladatelství Baobab

 

 

 

 

 

Nakladatelství Fraus - učebnice

 

 

 

 

 

Nakladatelství Meandr - ceny do čtenářské soutěže

 

 

Nakladatelství Nová škola

 

 

Severočeské vědecké knihovně - knihy do české burzy

 

 

 Městské knihovně Velké Meziříčí - knihy do české burzy

 

 

 

  • Yvovi Boucher - kancelářský nábytek
  • Fajmonovým - finanční dar
  • Vladislavě Kolumpekové - fundraising
  • Kamile Krechlerové - knihy do české burzy
  • Londonovým - finanční dar
  • Marii Stranské - knihy
  • Janě Šmídové - kancelářský nábytek
  • Ivě Ribaille - finanční dar
Titulní stránka