Plnění povinné školní docházky

Česká škola bez hranic Paříž podepsala v srpnu 2013, jako první škola na světě, smlouvu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje hodnotit své žáky a vydávat osvědčení platné v ČR. Žáci ČŠBH Paříž, kteří plní povinnou školní docházku v České republice, doloží své české kmenové škole osvědčení z ČŠBH Paříž společně s přeloženým vysvědčením ze školy zahraniční a postoupí do vyššího ročníku bez rozdílových zkoušek. Pouze na konci 9. ročníku je třeba nechat si na požádání vydat závěrečné vysvědčení s tzv. doložkou o ukončení základního vzdělávání.

Vyjmuto ze školského zákona, zdroj www.msmt.cz:

Výsledky těchto zkoušek lze také nahradit doloženými výsledky vzdělávání u poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v souladu se smlouvou uzavřenou s ministerstvem zajišťuje vzdělávání občanů České republiky v zahraničí, přičemž u žáků vzdělávajících se zároveň podle odstavce 1 písm. a) se doklad o výsledcích vzdělávání u tohoto poskytovatele spolu s dokladem o výsledcích vzdělávání ve škole mimo území České republiky považuje za rovnocenný s vysvědčením vydaným základní školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou vysvědčení vydaného za druhé pololetí devátého ročníku základního vzdělávání. 

 

PřílohaVelikost
Skolsky-zakon.pdf87.46 KB
Titulní stránka