Co je Česká škola bez hranic?

ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.

Činnost Českých škol bez hranic je koordinována spolkem ČŠBH.

Bilingvní děti, které Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Tyto děti budou schopny, díky svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět ke vzájemnému porozumění mezi národy.

Myšlenka vznikla v Paříži na podzim roku 2003, kdy zde byla pořádána první jazyková setkání v češtině pro děti. Z této iniciativy postupně vznikla současná mezinárodní síť škol s vlastním návazným vzdělávacím systémem.

"Všem z vás, kteří jste se k vícejazyčné výchově rozhodli, a všem těm, kteří se k tomu chystáte, přeji upřímně pevné nervy, výdrž a hlavně úspěch. Je to proces dlouhodobý, ale jak sami uvidíte, smysluplný a obohacující pro všechny zúčastněné".

Lucie Slavíková-Boucher, iniciátorka myšlenky a zakladatelka České školy bez hranic Paříž, předsedkyně spolku ČŠBH.

Koncepce

Výuka v naší škole je pojata v duchu metody „total immersion„, kdy se dítě po dobu těchto aktivit ocitá v prostředí, kde se mluví výhradně česky. Vzhledem k tomu, že tyto děti většinou vyrůstají v bikulturním prostředí, je to pro ně nejpřirozenější způsob, jak si osvojit jazyk. Tento přístup, zásadně odlišný od klasické školní výuky cizích jazyků, která se především opírá o překládání jednotlivých slov, dítěti umožní rychlejší rozšiřování slovní zásoby, navíc v určité situaci. Dítě tak chápe rychleji i jazykovou strukturu.

Tato metoda je velmi podobná výukové metodě doporučované v současnosti Evropskou unií: výuka alespoň jednoho předmětu v daném cizím jazyce:

"Výuka předmětu v cizím jazyce, začleněná do výuky cizího jazyka (CLIL) v evropských školách je založena, dle didaktického výzkumu cizích jazyků, na několika mimořádně důležitých metodologických principech. Pro člověka, který se učí cizímu jazyku, je nutné být zasazen do autentické komunikační situace.“

Výuka

České školy bez hranic vyučují předměty Český jazyk a literatura, Dějepis – Zeměpis českých zemí (1. až 9. třída) podle vlastního vzdělávacího programu v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Nedílnou součástí výuky (v kontextu multilingvní rodinné výchovy žáků ČŠBH) je předškolní výchova, určena dětem od 18 měsíců věku.

Děti navštěvují každodenně školu v zemi, kde žijí. ČŠBH jim doplňuje znalost českého jazyka a literatury a českých reálií.

Pravidelná výuka

 • Pro nejmladší děti od 18 měsíců do 3 let
  Výuka jazyka prostřednictvím výtvarné výchovy, hudby, mluveného slova, divadla
  Časová dotace: 1 x týdně 1 hodina

 • Pro děti od 3 do 6 let
  Výchovně-naučná struktura podobná české mateřské škole
  Časová dotace: 1 x týdně 2 hodiny (minimálně 1 x týdně hodina)

 • Pro školáky od 6 do 15 let
  Výuka českého jazyka, literatury, dějepisu a zeměpisu českých zemí (1. stupeň: 4. a 5. třída – Můj český svět, 2. stupeň: 6.- 9. české země včera a dnes)
  Časová dotace: 5 hodin (45 min) týdně. Celkem 165 výukových hodin ročně

Nadstavbový program (nepravidelná výuka)

Vzdělávací program ČŠBH

Vzdělávací program Českých škol bez hranic, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Program ČŠBH respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní nároky na získané klíčové kompetence, očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací. Je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve školách vyučovali či stále vyučují, ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a lingvistickými experty a také dlouhodobým studiem problematiky bilingvní výchovy.

Níže je ke stažení ukázka vzdělávacího programu. Rádi s Vámi budeme jeho obsah konzultovat. V případě zájmu se prosím obracejte na Lucii Slavíkovou-Boucher na csbh@csbh.cz.

PřílohaVelikost
Vzdelavaci_program_CSBH_ukazka.pdf280.6 KB
Titulní stránka