Nabídka praxe pro studenty

Hledáme zájemce o výuku českého jazyka pro děti, které trvale či přechodně žijí v zahraničí. Učiteli mohou být studenti VŠ (nejlépe pedagogického směru, obor český jazyk) či dobrovolníci s pedagogickou praxí.

Naše výuka je realizovaná podle Vzdělávacího programu ČŠBH navrženého v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jedná se o vzdělávání nejmenších dětí od 18 měsíců do 3 let, předškolních od 3 do 6 let a žáků 1.- 9. třídy.

Předškolní výchova odpovídá úrovni mateřské školy v ČR. U školních dětí je výuka zaměřena na český jazyk, literaturu, zeměpis a dějepis českých zemí.

Podrobné informace o koncepci, výuce a školním vzdělávacím programu a naleznete na našich internetových stránkách

Praxe v ČŠBH je bezplatná, neboť všechny školy fungují na dobrovolnické bázi. Školy nemohou hradit náklady na cestu, ubytování nebo stravu. Doporučujeme pro tuto praxi využít program ERASMUS.

Pokud vás naše činnost zaujala a máte chuť se do aktivit zapojit, zašlete nám svůj životopis.

ČŠBH dnes působí v:

Vždy se, prosím, obracejte přímo na konkrétní školu. Veškeré kontakty jsou uvedené na našich stránkách.

Těšíme se na spolupráci!

Titulní stránka