Heuropa!

Česká škola bez hranic spolupracuje na mezinárodním projektu heuropa!, který se zaměřuje na na bilingvní děti a mládež, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí.

S heuropou! si děti z bilingvních rodin osvojují (druhý) mateřský jazyk hravým způsobem. K tomuto účelu nabízí platforma heuropa! na internetu učební materiály  pro tři  věkové skupiny od 3 do 13 let. Interaktivní jazykové hry, četné ilustrace, příběhy plné fantazie a autentické komunikační situace povzbuzují děti, aby mluvily a převyprávěly, co vidí a slyší.

Heuropa! je založená na metodě hry, je plná fantazie a obejde se bez násilí.  Pomůže osvojit si jazyk  v raném věku zábavnou formou a bez stresu, a to pro všechny zúčastněné. Rodičům a učitelům navíc nabízí Heuropa! zajímavé tipy pro učení, nápady pro práci ve skupinách a ve škole a dále pracovní listy k vytisknutí.

Za heuropou! stojí mezinárodní tým odborníků z výzkumu i praxe a z médií. Projekt je realizován za podpory Evropské unie.

Více informací na http://heuropa.eu/cestina.html

----

Problematika dvoujazyčnosti a účast na projektu Heuropa! byla diskutována v rámci IV. mezinárodní konference ČŠBH v Praze ve dnech 27. a 28. srpna 2012.

Na konferenci navazoval 14denní metodický kurz pro učitele češtiny v zahraničí, pořádaný Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu UK ve dnech 27. 8. - 7. 9. 2012 v Praze, kde bylo téma dvoujazyčnosti také diskutováno a projekt heuropa! prezentován Lucií Slavíkovou-Boucher (prezentace zde ke stažení, pdf 232 kB).

Titulní stránka