Letní tábor v ČR

Milí příznivci našeho letního táboření,

rádi bychom vám oznámili, že spolek ČŠBH nebude nadále pořádat letní tábor v Čechách. Děkujeme všem učitelům – vedoucím, praktikantům a spoluorganizátorům, kteří se během posledních 12 let podíleli na tomto dobrodružství a umožnili českým dětem ze zahraničí zažít pravý letní tábor a vylepšit si tak i znalost češtiny. Táboru se v průběhu let zúčastnilo více než 200 dětí ve věku od 6 do 15 let, které pocházely z nejrůznějších částí světa. Ohlédnutí za prvními 10 ročníky najdete v brožurce zde.

Táborový program byl především zaměřen na rozvoj češtiny ve spojení s výtvarnými a hudebními činnostmi a výlety do blízkého okolí. Táborové aktivity mělyvždy jednu dějovou linku. Prázdninový týden s češtinou v češtině vedli vyučující, jež mají bohaté zkušenosti s bilingvními dětmi. Tábor jsme pořádali od roku 2009 do roku 2019.

Jednotlivé ročníky: Sluňákov 2018, Sluňákov 2017Sluňákov 2016, Sluňákov 2015, Sluňákov 2014, Sluňákov 2013, Sluňákov 2012, Sluňákov 2011, Sluňákov 2010, Skuteč u Chrudimi 2009.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: alzbeta.kolumpekova@csbh.cz

Titulní stránka