Jak se stát ČŠBH

Pokud se rozhodnete založit Českou školu bez hranic, rádi Vám pomůžeme. Své dotazy můžete posílat Lucii Slavíkové-Boucher, předsedkyni spolku ČŠBH lucie.slavikova@csbh.cz nebo místopředsedkyni Ivě Jirovské, iva.jirovska@orange.fr.

Titulní stránka