Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a její vnímání českou společností, Tomáš Grulich

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a její vnímání českou společností


PhDr. Tomáš Grulich

Po letech usilovné osvěty se zdá, že česká společnost začíná vnímat, že mezi zahraničními Čechy žijí lidé, kteří do ciziny odešli dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí. Nyní jde o to, abychom si uvědomili, že nejde o nenávratnou ztrátu. Politická reprezentace musí vynaložit úsilí i prostředky k udržení kontaktů se svou diasporou v zahraničí. Výuka češtiny v jazykově smíšených rodinách je jednou z podstatných oblastí, vhodných podpory.

Titulní stránka