České školství v zahraničí v období svého největšího rozkvětu (za První republiky) – inspirace pro současnost, Ilona Ďatko

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

České školství v zahraničí v období svého největšího rozkvětu (za První republiky) – inspirace pro současnost

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D., katedra věd o výchově, FF, Univerzita Pardubice

První organizovaná péče o české školství v zahraničí byla zahájena až po vzniku samostatného Československa. Byla podložena dvěma základními a nezbytnými směrnicemi: národní a státně občanskou. Obsahem první bylo především uchování mateřského jazyka a všech kvalit, které s tímto souvisí. Obsahem druhé bylo vedení dětí k loajalitě ke státu, ve kterém žijí, ať už jsou jejich příslušníky, či nikoliv.  Československé zahraniční školství dosáhlo historicky svého rozkvětu zejména ve dvacátých a třicátých letech 20. století. V zásadě existovaly tři druhy československých menšinových škol: a) školy doplňovací, b) školy soukromé/ úplné a c) školy státní/ veřejné. Tyto jednotlivé druhy škol se dále ještě vnitřně diferencovaly, v závislosti na podmínkách a vstřícnosti hostitelského státu. Podněty pro současnost lze čerpat nejen ze vztahu tehdejšího státu k našim zahraničním krajanům, ale i ze snah o podporu vyučování českému jazyku a v českém jazyce. Zdrojem cenných informací je rovněž samotná povaha menšinových škol, včetně jejich správy a řízení.

Titulní stránka