Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí, Iva Tatarková

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

Podpora výuky češtiny u krajanů a na univerzitách v zahraničí

Ing. Iva Tatarková, ředitelka Domu zahraniční spolupráce

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který je realizován na základě usnesení vlády ČR, se skládá ze dvou částí: Lektoráty českého jazyka a literatury a Krajanský vzdělávací program (vysílání učitelů k českým krajanským komunitám v zahraničí; pořádání čtyřtýdenního kurzu českého jazyka pro krajany a dvoutýdenního kurzu metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů; přijímání studentů-krajanů na veřejné vysoké školy v České republice).

V rámci vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce, převážně univerzitního typu, působí v akademickém roce 2014/15 lektoři ve 25 zemích čtyř kontinentů (Evropa, Asie, Afrika, Amerika), celkem funguje 46 lektorátů. Ve školním roce 2014/15 působí 13 učitelů u krajanů v Evropě a Jižní Americe, nově v USA a v Austrálii. Od září 2015 bude vyslán 14. učitel na Ukrajinu.

Společné setkání učitelů a lektorů každoročně přivítá na 80 hostů, od roku 2009 vychází elektronický bohemistický časopis Krajiny češtiny a druhým rokem je vydáván projekt Češi ve světě, příběhy.

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

Titulní stránka