České školy bez hranic – Heritage Schools. Jejich přínos, úskalí jejich existence, Lucie Slavíková-Boucher

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015


České školy bez hranic – Heritage Schools. Jejich přínos, úskalí jejich existence.


MUDr. Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně spolku Česká škola bez hranic

„Heritage language“ – ve volném překladu jazykové dědictví nebo jazyk jazykového dědictví, je řeč, která je používána v domácím prostředí a která se liší od oficiálního jazyka dané země. Udržováním a rozvíjením našeho „heritage language“, tedy češtiny a českého historicko-kulturního povědomí se v zahraničí zabývá řada státních institucí a nevládních iniciativ. České školy bez hranic a jim příbuzné školy jsou jedněmi z nich. Pracují s dětmi předškolního a školního věku, na některých místech vyučují i dospělé. Stále rostoucí počet zájemců o tyto „heritage schools“ dokazuje, že jejich existence má smysl a že dobře slouží cíli, který si určily. 


České školy bez hranic jsou zároveň jedinou institucí, která dlouhodobě a systematicky rozvíjí výukový model, použitelný kdekoliv v zahraničí; a to se všemi náležitostmi. Mezi ně patří: požadavky na vlastní výuku, nároky na učitele, zavedení a následné vedení školské dokumentace, sledování vývoje výsledků žáků v čase, kontrola kvality výuky, systém hodnocení a sebehodnocení žáků.


Dlouhodobé udržení jejich existence ale není jednoduché a závisí na mnoha parametrech, jak bude v příspěvku v krátkosti ukázáno.

 


 

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

 

Titulní stránka