Ekonomicko-kulturní přínos české diaspory pro ČR aneb jak Češi v zahraničí přispívají k rozvoji jejich vlasti, Ondřej Svoboda

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

Ekonomicko-kulturní přínos české diaspory pro ČR aneb jak Češi v zahraničí přispívají k rozvoji jejich vlasti

Mgr. Ondřej Svoboda, French Commerce
 

Středně a dlouhodobý pobyt občanů ČR v zahraničí je spojen většinou s jejich ekonomickou aktivitou a alespoň částečnou integrací do dané společnosti. Interakcí s jejich okolím se stávají často prvními a přímými představiteli ČR. Tato role nabírá na důležitosti úměrně s jejich stupněm integrace a možností rozhodovat. Někteří na svých kořenech postaví celou aktivitu, jiní při rozhodovaní vloží "českou vsuvku" mezi řadu dalších možností. Jak Češi a české spolky v zahraničí propagují ČR a pomáhají svým občanům s integrací v cílové zemi? Kolik Čechů je na řídících postech v zahraničí? Jak využít české diaspory k podpoře ČR? Tato témata se pokusím nastínit v mém příspěvku.


 

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

 

Titulní stránka