Mateřský jazyk jako podpora národní identity a zachování kulturního dědictví v Evropských školách, Dana Musilová

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

Mateřský jazyk jako podpora národní identity a zachování kulturního dědictví v Evropských školách

PhDr. Dana Musilová, Česká školní inspekce  

Přístupem k Úmluvě o Statutu Evropských škol v roce 2005 se Česká republika stala součástí tohoto nadnárodního multikulturního a mnohojazyčného vzdělávacího systému, jehož původním cílem je poskytovat vzdělání dětem rodičů pracujících v institucích Evropské unie. Po více než šedesáti letech existence tohoto systému se ve čtrnácti školách původního typu vzdělává více než 25 tisíc žáků ze všech zemí Evropské unie a dalších přibližně pět tisíc žáků navštěvuje takzvané akreditované Evropské školy, které jsou školami národními, ale poskytují shodný typ vzdělání včetně Evropské maturity uznávané ve všech zemích Evropské unie. Výuka mateřského jazyka a uchování národního povědomí je významnou prioritou systému Evropských škol.

Příspěvek stručně informuje o organizaci a průběhu vzdělávání českých žáků v předmětu český jazyk a literatura, rámcově se zmiňuje o obsahu předmětu a všímá si i určitých specifik výuky mateřského jazyka u žáků žijících v cizině včetně žáků bilingvních.

PŘÍSPĚVEK - ODKAZ NA VIDEOZÁZNAM

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

Titulní stránka