Aktuální situace českého školství v USA se zaměřením na Chicago, Klára Moldová

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

Aktuální situace českého školství v USA se zaměřením na Chicago

Mgr. Klára Moldová, DiS., učitelka u krajanů v USA

Dům zahraniční spolupráce se podílí na realizaci vládního projektu s názvem Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. V rámci tohoto programu vysílá DZS od roku 2013 učitelku ke krajanům do USA, konkrétně do České školy T. G. Masaryka v Chicagu. Škola nabízí sobotní kurzy pro bilingvní děti i výuku češtiny jako cizího jazyka.  Žáci TGM jsou z většiny potomci porevolučních migrantů. Přes týden škola pořádá kurzy češtiny jako cizího jazyka pro dospělé a také lekce, workshopy a přednášky na témata z oblasti české kultury, historie a umění. V budově TGM probíhá nepřetržitá výuka češtiny již od roku 1921.

PŘÍSPĚVEK - ODKAZ NA VIDEOZÁZNAM

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

Titulní stránka