BILINGUALIS z.s. - německý kulturní a jazykový spolek pro bilingvní děti v Praze, Stephan Heidenhain

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

BILINGUALIS z.s. - německý kulturní a jazykový spolek pro bilingvní děti v Praze

Dr. Stephan Heidenhain, místopředseda spolku Bilingualis

Od roku 2012 nabízí v Praze pro děti z bilingvních rodin výuku německého jazyka a kultury spolek Bilingualis, který vznikl z iniciativy rodičů. V krátkém příspěvku budou představeny důvody a potřeby jeho založení, jeho dosavadní organizace, jakož i nabídka pro děti, obsahy a metody výuky a cíle.

PŘÍSPĚVEK - ODKAZ NA VIDEOZÁZNAM

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

Titulní stránka