Polské státní školy v zahraničí. Polská škola v Praze, Urszula Drahná

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

Polské státní školy v zahraničí. Polská škola v Praze

Urszula Drahná, učitelka v Polské škole v Praze

V roce 2004 po vstupu Polska do EU emigrovalo do mnoha zemí kolem 2 miliónů polských občanů. Všude, kde se usídlili, vznikla poptávka po polských školách.

V roce 2015 je na celém světě 67 polských státních škol (v Evropě, Severní Americe, Asii a Africe), ve kterých se učí skoro 16 tisíc žáků.

Příspěvek informuje o vzniku, organizaci a průběhu vzdělávání na Státních polských školách v zahraničí. Soustřeďuje se na dlouholeté fungování Polské školy v Praze, obsah a rozsah výuky, problémy žáků, učitelů, rodičů.

PŘÍSPĚVEK - ODKAZ NA VIDEOZÁZNAM

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

Titulní stránka