Role Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze ve vzdělávání zahraničních vyučujících češtiny, Dana Hůlková Nývltová

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015


Role Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze ve vzdělávání zahraničních vyučujících češtiny

Dana Hůlková Nývltová, Ph.D., Metodické a odborné centrum, ÚJOP UK

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze se tradičně a dlouhodobě zabývá výukou češtiny pro cizince ve specializovaných a náročných kurzech, rovněž výukou odborných předmětů v češtině a výukou cizích jazyků ve specializovaných kurzech. V posledních dvaceti letech rozšířil svůj zájem o další oblasti jazykového vzdělávání.  Od roku 2000 systematicky pracuje na rozšiřování svého portfolia. Především se jedná o výuku metodiky češtiny jako cizího jazyka, on-line kurzy češtiny a jazykové testování. Naše instituce nabízí metodické kurzy pro vyučující čjcj doma i v zahraničí, a to jak standardizované, tak individuální, konzultace v oblasti výuky čjcj a češtiny v zahraničí a na dalších možnostech podpory pracuje. ÚJOP UK je certifikovaným pracovištěm umožňujícím složit celosvětově platnou standardizovanou zkoušku v pěti úrovních podle SERRJ, včetně certifikované zkoušky pro mládež. V současné době je ÚJOP UK jediným vysokoškolským pracovištěm, které se snaží systematicky a dlouhodobě podporovat aktivity spojené s výukou češtiny v zahraničí, a to jak u dospělých, tak u dětí. Podporu zahraničních učitelů a institucí má na starosti nově vznikající pracoviště Metodického a odborného centra ÚJOP UK.


POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

 

Titulní stránka