Příprava učitelů na výuku češtiny jako cizího jazyka, Lenka Pavelková

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

Příprava učitelů na výuku češtiny jako cizího jazyka

Mgr. Lenka Pavelková, MSc., Centrum pro integraci cizinců, o.p.s

Centrum pro integraci cizinců (CIC) poskytuje zejména sociálnímu poradenství pro cizince, kurzy češtiny pro cizince a individuální pomoc dobrovolníků. Hlavním typem kurzů češtiny jsou kurzy nízkoprahové, které vzhledem ke své specifičnosti vyžadují zvláštní přístup a přípravu. Proto vznikly kurzy pro pedagogy, které CIC poskytuje. Tyto kurzy jsou ale využitelné i pro lektory jiných kurzů a nabízejí praktické rady, jak učit češtinu jako cizí jazyk.

PŘÍSPĚVEK - ODKAZ NA VIDEOZÁZNAM

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

Titulní stránka