Korpus Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně) - praktické využití při výuce a přípravě na certifikované zkoušky, Pavel Pečený

VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracjících institucí , 4. 8. 2015

Korpus Merlin (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně) - praktické využití při výuce a přípravě na certifikované zkoušky

PhDr. Pavel Pečený, Výzkumné a testovací centrum, ÚJOP UK

Během příspěvku bude představena on-line vyhledávací platforma projektu MERLIN (Multilingvální platforma pro evropské referenční úrovně) a různé možnost práce s ní. Jedná se o jedinečný soubor písemných produkcí nerodilých mluvčích češtiny, italštiny a němčiny. Texty jsou opatřeny podrobnou anotací, takže je možné v nich vyhledávat konkrétní jazykové jevy a chyby. V korpusu jsou zařazeny texty z certifikovaných zkoušek úrovní A1–C1. Účastníci se dozvědí, jak mohou korpus MERLIN využít ve výuce nebo při tvorbě výukových materiálů. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak prezentované postupy adaptovat a uplatnit i na textech žáků a studentů získaných při vlastní výuce.

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

Titulní stránka