Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v ČR, Klára Horáčková, Zuzana Janoušková

VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracjících institucí, 4. 8. 2015

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v ČR

Mgr. Klára Horáčková, Mgr. Zuzana Janoušková, META, o.p.s.

Příspěvek je zaměřen na situaci vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých školách, možnosti jazykové podpory žáků a metodické podpory pedagogů. Prezentován bude vzdělávací obsah Češtiny jako druhého jazyka, dále zkušenosti z intenzivní výuky a principy práce v heterogenní třídě.

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE - K. Horáčková

POWERPOINTOVÁ PREZENTACE - Z. Janoušková

 

 

Titulní stránka