Nové vzory skloňování a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka? Lída Holá

VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracjících institucí , 4. 8. 2015

Nové vzory skloňování a postupy v komunikativní výuce češtiny jako cizího jazyka?

PhDr. Lída Holá

Poznatky z praxe nasvědčují, že tradiční vzory pro skloňování přídavných a podstatných jmen v soudobé výuce češtiny jako cizího jazyka ve více ohledech nevyhovují. Ve své první části se příspěvek zamýšlí nad možností nahradit je vzory novými, které by vyhovovaly potřebám výuky orientované na komunikační cíle. Volí přitom takové vzory, které se alespoň z větší části zapojují do určitého komunikačního kontextu a vytvářejí tak smysluplná slovní spojení, tzv. modelové věty. Tabulky se vzory se tak mohou objevovat ve více variantách, od nejkomplexnějších až po didakticky zjednodušené. Tím mohou vyjít vstříc potřebám různých uživatelů. Druhá část příspěvku je věnována pokusu o parcelaci výuky skloňování pro potřeby nižších úrovní. V rámci této části je představena koncepce tří skloňovacích skupin podstatných jmen, která se snaží přiblížit studujícím tradiční dělení na tvrdé a měkké vzory z poněkud jiného úhlu pohledu a přispět tak k jejich snadnějšímu osvojení.

PŘÍSPĚVEK - POWERPOINTOVÁ PREZENTACE

Titulní stránka