K současným možnostem výzkumu české diaspory a úlohy ČŠBH, Stanislav Brouček

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

K současným možnostem výzkumu české diaspory a úlohy ČŠBH

PhDr. Stanislav Brouček, CSc., Etnologický ústav Akademie věd ČR

Jedná se o několik poznámek k současnému výzkumu, který není ještě dokončen a tudíž ani obhájen, takže o něm lze informovat jen rámcově. Projekt byl zaměřen na 1. analýzu migračního chování českých občanů po roce 1989; kdo odchází a kam, co o migračních tocích víme, jaká data a nástroje pro jejich zjištění máme v ČR a v zahraničí k dispozici (ukázaly se nedostatky především ve statistice a vůbec v reálné situaci migračních toků). Ptali jsme se, jaký vztah mají současní krajané k ČR z hlediska věcných požadavků, z hlediska představ o nápravě věcí atd.; 2. Význam výuky českého jazyka v zahraničí jako sjednocujícího prvku české komunity; 3. Srovnání České republiky s politikou vybraných zemí (Slovensko, Nizozemí, Dánsko, Švédsko) a další témata.

 

Titulní stránka