Podpora výuky českého jazyka z pohledu MZV, Jaroslav Kantůrek

VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracjících institucí , 4. 8. 2015

Podpora výuky českého jazyka z pohledu MZV

Ing. Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR

Vážený pane náměstku, vážená paní předsedkyně, vážení hosté a spolupracovníci ČŠBH, dámy a pánové,

je mou ctí přivítat Vás ve funkci nového zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti v krásných prostorách historické Konírny Toskánského paláce na Ministerstvu zahraničních věcí u příležitosti konání již VII. mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících institucí.

Vaše setkání se koná v rámci „Týdne češtiny ve světě“ a již včerejší zahajovací konference s názvem „Heritage Schools and Diaspora“ v Senátu PČR potvrdila, jakou pozornost a uznání věnuje český stát, jeho rezortní ministerstva a další odborné instituce projektu ČŠBH. Nedávno schválené usnesení vlády o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020 i mírné navýšení finančních prostředků je dalším impulsem a zároveň oceněním významu projektu ČŠBH a výuky mateřského jazyka v širším kontextu pojetí podpory a rozvoje národní identity, kultury a historie.  

Spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i další využití sítě zastupitelských úřadů a Českých center v zahraničí může dále zefektivnit přidělování a čerpání finančních příspěvků a darů, upevnit institucionalizaci a lépe monitorovat metodiku různých forem ČŠBH včetně jejich statistického vykazování.

Nyní mi dovolte malé osobní zamyšlení. V minulosti jsem se během svého působení v zahraničí setkal s mnoha tradičními krajanskými spolky, v posledních letech i s mladými lidmi, kteří se dobrovolně rozhodli odejít pracovat a žít v zahraničí po roce 1989. V obou skupinách jsem se setkal s řadou osobností, výjimečných talentů, úspěšných podnikatelů, vědců a s jejich rodinami.

A právě pro současnou generaci Čechů, kteří se svými rodinami a dětmi žijí a pracují v zahraničí, je projekt ČŠBH novým impulsem pro krajanské aktivity související nejen s výukou mateřského jazyka, ale i pro možnosti setkávání a pro organizaci dalších kulturních a zájmových aktivit. Zejména dnešní děti jistě v budoucnu ocení možnost studia nebo dalšího profesního uplatnění v jejich rodné zemi.

Moje uznání patří iniciátorce a zakladatelce projektu ČŠBH MUDr. Lucii Slavíkové-Boucher, jejímu obětavému týmu a celé řadě odborných spolupracovníků a spolupracovnic převážně z řad dobrovolníků a rodičů. Vaše záslužná práce je krásným příkladem šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Přeji Vám úspěšnou konferenci, plodnou výměnu zkušeností a bohatou inspiraci pro další projekty!   

Titulní stránka