Uvítání, Přemysl Sobotka

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu PČR

I ode mě dobré dopoledne dámy a pánové, vzácní hosté, milí krajané. Pro mě bylo velkým potěšením, když jsem jako člen komise pro krajany Senátu dostal šanci převzít záštitu nad touto konferencí. Když Vás tady dnes vidím, je mi jasné, že jste převážně z té nové generace, která po roce 89 opustila, ale chtěně opustila, Českou republiku, tehdy Československo.

V mé politické kariéře bylo setkávání s krajany velkou prioritou, ať jsem byl v jakékoliv funkci tady v Senátu. Bylo dobré znát to pozadí, v kterém žijete, ať už jste si to vybrali po roce 48, 68, anebo nyní po roce 89, to znamená žít v jiné zemi. Ale to jak jste si udrželi češtinu, to jak jste chtěli, aby Vaše děti a vnuci uměli česky, to je vzácný příklad vztahu tehdy k Československu a nyní k České republice. Já mohu říct jediné: vždycky jsem se hluboce klaněl všem, kteří jste věnovali svůj volný čas a trochu nutili své děti nebo vnuky, aby chodili do českých škol, které začínají mít čím dál tím větší tradici. Česká republika si tuto svoji povinnost vůči školám a vůči Vám velmi dobře uvědomuje a myslím si, že i když zdánlivě pomalu, tak se Česká republika o své krajany snaží starat. Český Senát, ať už byl předsedou komise kdokoliv, věnoval této problematice velkou práci. A za to patří dík, stejně jako patří dík za to, co děláte Vy. A hlavně za to, že jste teď v tom parném létě přijeli. Vítám Vás tady v Senátu.  

Titulní stránka