Uvítání, Tomáš Grulich

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

PhDr. Tomáš Grulich, předseda Stálé komise Senátu pro Čechy žijící v zahraničí

Dámy a pánové,

dovolte i mně Vás pozdravit na této konferenci. Vzhledem k tomu, že budu za chvíli mluvit, tak abych Vám nezevšedněl, tak se dnes z tohoto pultíku omezím pouze na „Dobrý den“ a přeji naší konferenci velmi dobré závěry. Já budu vystupovat za chviličku, tak Vám řeknu vše, co mám na srdci.

Hezký den.  

Titulní stránka