Uvítání, Lucie Slavíková-Boucher

Konference Heritage schools and Diaspora, Senát PČR, Praha, 3. 8. 2015

MUDr. Lucie Slavíková-Boucher, předsedkyně spolku ČŠBH

Vážený pane místopředsedo, páni senátoři, pane náměstku, vážení a milí hosté, děkuji všem přednášejícím, že přijali naše pozvání a přišli se dnes podělit o své zkušenosti. Heritage language, heritage schools, volně přeloženo jazykové dědictví. Dnešní konference si klade za cíl propojit a navzájem seznámit všechny nebo řadu institucí, organizací, občanských iniciativ, které se v zahraničí péčí o jazykové dědictví své země zabývají, a to na všech úrovních, od základní školy až po univerzitu, nebo naopak pracují v České republice s dětmi a dospělými, jejichž domácí, rodinné zázemí má jiný jazykový základ než češtinu, tedy s cizinci, kteří se ale vlastně nacházejí v ČR ve stejné situaci jako Češi v zahraničí. Těší mě, že toto téma sem dnes přivedlo tolik zájemců, a doufám, že všichni zde najdeme nějaké obohacení a inspiraci pro naši budoucí práci.

Na závěr bych chtěla poděkovat Senátu PČR a konkrétně Stálé komisi Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí a Výboru Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, že nám umožnily dnešní konferenci uspořádat v těchto krásných prostorách.   

Přeji všem přínosný a inspirativní den.  

Titulní stránka