Týden češtiny ve světě. Jubilejní X. mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

METODICKÁ ČÁST – KURZY PRO UČITELE

Pondělí 30. 7. 2018

9:00–17:00

Zlaté čtení

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež. Existuje již více než 20 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. V semináři Zlaté čtení si představíme KNIHY OCENĚNÉ V RÁMCI PRESTIŽNÍ CENY ZLATÁ STUHA 2015–2017 a sami na sobě si vyzkoušíme, jak lze interaktivně nabídnout nové tituly českých autorů, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny) a jak mohou děti najít v knize své téma.

Kurz je akreditován MŠMT ČR.

Lektorka:

MgA. Nina Rutová

Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby (Nová škola, o.p.s.). Působila jako šéfredaktorka časopisů Kritické listyRodina a škola a Kritická gramotnost.

Úterý 31. 7. 2018

9:00–11h15

Jak na výslovnost češtiny?

Srozumitelná výslovnost je velmi důležitá pro porozumění a úspěšnou komunikaci v každém jazyce. Ukážeme si praktické tipy k nácviku výslovnosti problematických hlásek a hláskových skupin. Dozvíme se, jak českou výslovnost procvičovat a fixovat jednoduše, hravě a s lehkostí.

Lektorka:

Mgr. Michaela Paldusová

Vystudovala obor Lingvistika a fonetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Výuce češtiny jako cizího jazyka se začala věnovat v roce 2010 a postupně stále více směřovala k výuce výslovnosti. Láká ji objevovat propojení jazyka s rytmem, melodií, pohybem a humorem.

11:30–13:00

Jak poznat úroveň znalosti jazyka u studentů?

„Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme“, to je podtitul tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Podíváme se na to, jak nám konkrétně může Rámec a dokumenty z něj vycházející pomoci ve výuce a hodnocení, jak s ním můžeme pracovat. Poznat, na které úrovni podle SERRJ daný uživatel jazyka je, je důležité například při výběru učebnic nebo při rozhodování o jazykové náročnosti zadaných úkolů.

Lektorka:

Mgr. Kateřina Vodičková, Ph.D., MA

Vystudovala českou a anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a i při navazujících studiích se věnovala oboru český jazyk a jazykovému testování. Od roku 2002 působí v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Vyučuje češtinu pro cizince, působí v oboru čeština jako cizí jazyk a v současné době se věnuje především právě jazykovému testování.

14:00–16:15

Gramatické hry

Jakým způsobem si studenti osvojují gramatické konstrukce, jejich funkční a správné užití? V semináři si představíme některé z her, které mohou výuku i učení gramatiky podpořit a oživit. Takové hry lze využít v různých částech hodiny, mohou sloužit k drilovému nácviku, ale také mohou být pro studenty šancí k volné jazykové produkci.

Lektorka:

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

Vystudovala český jazyk a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako vedoucí Metodického a odborného centra ÚJOP UK v Praze a zabývá se metodikou češtiny jako cizího jazyka, především otázkami osvojování a výuky gramatiky. Pravidelně vede odborné semináře pro lektory češtiny jako cizího jazyka, je (spolu)autorkou několika učebnic češtiny pro cizince a řady odborných statí týkajících se tématu ČJC.

Středa 1. 8. 2018

9:00–16:00

Inspirace z výuky češtiny a prvouky na 1. stupni ČŠBH v Paříži

  • praktické ukázky z hodin jazykové, komunikační, literární a slohové výchovy

  • organizace hodiny, vedení výuky, tipy na doplňující aktivity

  • práce se dvěma skupinami

  • mezipředmětové vztahy, propojení učiva z prvouky a jazyka: příklady dobré praxe

  • motivace žáka, individuální přístup

  • komunikace s třídou, organizační záležitosti, stanovení pravidel

  • (spolu)práce s rodičem

Lektorka:

Mgr. Kateřina Malečková

Je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a Učitelství francouzského jazyka a literatury pro ZŠ a SŠ. S výukou jazyků v jazykových školách má zkušenosti již od roku 2000, v letech 2004– 2010 vyučovala na Moravském gymnáziu Brno. V letech 2010–2014 působila na českém lektorátu na Lycée Alphonse Daudet ve francouzském Nîmes, kde zajišťovala výuku češtiny pro studentky místní České sekce i pro francouzské studenty.

V letech 2014–2015 vyučovala češtinu ve 4. a 5. třídě v České a slovenské škole v australském Sydney. V letech 2015–2017 působila coby lektorka českého jazyka na pařížské Sorbonně a zároveň vyučovala český jazyk ve 2. a 3. třídě České školy bez hranic Paříž, kde také vedla kurzy češtiny jako druhého jazyka pro děti od 5 let. V současnosti vyučuje češtinu pro cizince v Praze na ÚJOP UK a v Metě.

Středa 1. 8. 2018

14:00–17:00

Jak založit školu v zahraničí – individuální konzultace

Jak začít, jak pokračovat. Na co vše pomyslet, čeho se vyvarovat. Výukové cíle. Práce s rodiči. Legislativa ČR.

Lektorka:

MUDr. Lucie Slavíková-Boucher

Zakladatelka Českých škol bez hranic, předsedkyně stejnojmenného spolku. Českým školám v zahraničí a doplňkové výuce češtiny pro děti (k řádnému kurikulu základní školy v zahraničí) se věnuje již od roku 2003.

                 Konference byla podpořena dotací Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

PřílohaVelikost
Kurzy_2018.docx_.doc198.5 KB
Titulní stránka