České školy bez hranic se zapojily do projektu Čtení pomáhá

Záměrem projektu Čtení pomáhá je podpořit u dětí zájem o četbu a zároveň jim umožnit, aby se podílely na charitativní činnosti v ČR.

Pravidla jsou jednoduchá. Děti si vyberou knížku ze své věkové kategorie, tu si přečtou a zaregistrují se na internetových stránkách www.ctenipomaha.cz. Zde pak vyplní test, jenž ověří, zda porozuměly příběhu. Pokud úspěšně test složí, získají kredit v hodnotě 50 Kč, který budou moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Malí čtenáři tak mohou přispět na pomoc nemocným či opuštěným dětem a spojit tak potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

„Myslím, že pro naše žáky jde o ideální propojení četby, České republiky a prospěšné činnosti. Myšlenka :„podpořím projekt penězi, které jsem si vydělal vlastním čtením“, se mi zdá pro děti z ČŠBH velmi stimulující a zároveň v sobě skrývá i velkou zábavu“, říká předsedkyně ČŠBH, o.s. Lucie Slavíková-Boucher.

Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. Odborná porota, která knihy navrhovala, byla ve složení Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman.

K projektu Čtení pomáhá se připojily České školy bez hranic v Curychu, Drážďanech, Mnichově, v Paříži a Ženevě.

Titulní stránka