Pozvánka na webináře a online kurzy Týdne češtiny ve světě 2020

V rámci Týdne češtiny ve světě 2020 se můžete těšit např. na webinář Anny Paap z České školy bez hranic Mnichov Mluvím taky česky, Zhudebněné jazykové hry pod vedením Mileny Kmentové nebo Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni (videopozvánky najdete níže!).

MLUVÍM TAKY ČESKY

Webinář je naplnánovaný na 30. 7. a lektorka v něm představí svoje online projekty pro Čechy žijící v zahraničí, které pomáhají rodičům udržet motivaci nepřestávat na děti mluvit česky a rozvíjet jejich slovní zásobu. Anna Paap je učitelka češtiny žijící v Mnichově, která má zkušenosti ze třech Českých škol bez hranic.

ZHUDEBNĚNÉ JAZYKOVÉ HRY PRO SPRÁVNOU VÝSLOVNOST

Výběr vhodných jednoduchých melodií pomůže zdůraznit, prožít a osvojit si řadu jazykových jevů, jejichž obtížnost se demonstruje při výuce ČJDJ. Promyšleně strukturovaná zásoba slovních spojení představuje dětem jevy na úrovni hlásek, v nichž by se dítě mělo dobře orientovat, když se ocitá na hranici čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, cca v 5 až 7 letech.

(Forma: komentovaná PP-prezentace s názornými ukázkami představuje a používá část materiálu publikace Třída zpívá ÍÁÍÁ: Hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování. Portál, 2019.)

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. absolvovala v roce 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. V roce 2017 absolvovala doktorandské studium na katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současnosti vyučuje. Zaměřuje se na účinné propojení rozvoje komunikačních schopností a hudebnosti, je autorkou publikací v této oblasti. Vede akreditované semináře v NIP a lektoruje pro Českou obec sokolskou.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NA 1. STUPNI ZŠ V ČESKÝCH ŠKOLÁCH V ZAHRANIČÍ (akreditovaný kurz MŠMT)

Lektorky Ivana Cechlová a Kateřina Malečková ze sítě Českých škol bez hranic.

 

Přihlášky a další podrobné informace k Týdnu češtiny ve světě 2020 již brzy. Sledujte nás na Facebooku.

Titulní stránka