Projekt Knížka pro prvňáčka v ČŠBH

České školy bez hranic se letos zapojily do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních ročníků základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami. Přihlašovatel se žáky prvního ročníku pracuje nad rámec školních osnov, během měsíců prosinec 2011 – květen 2012 připraví pro žáky prvních tříd nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu.

Odměnou za vynaloženou námahu bude dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2011/2012 to bude knížka českého spisovatele Miloše Kratochvíla Komu patří škola, kterou ilustruje nositelka mnoha ocenění Renáta Fučíková.

Do projektu se zapojily České školy bez hranic v Paříži, Londýně, Mnichově, Curychu a Drážďanech.

Titulní stránka