Rozhovor s Ivou Jirovskou: Provolání spolku ČŠBH k 30. výročí sametové revoluce

ŽIJEME V ZAHRANIČÍ, PŘESTO MÁME ČESKOU REPUBLIKU V SRDCI. PŘEDÁVÁME NAŠIM DĚTEM, ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM LÁSKU K JEJICH ČESKÝM KOŘENŮM - 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE, DEN NÁVRATU K DEMOKRACII, JE I NAŠÍM VÝZNAMNÝM SVÁTKEM. 

Prohlášení spolku Česká škola bez hranic k 30. výročí sametové revoluce.

Zeptali jsme se místopředsedkyně spolku, Ivy Jirovské:

Jak nápad k vydání provolání vznikl?

Cítili jsme potřebu ukázat a říct nahlas, že navzdory tomu, že naše školy působí v zahraničí, život a události v České republice nás nejen zajímají, ale také se nás úzce týkají. Inspirace pak přišla během soukromé návštěvy výstavy Meda Ambasadorka umění v Muzeu Kampa, které paní Meda Mládková vybudovala a do kterého umístila jednu z největších sbírek středoevropského umění, vytvořenou společně s manželem Janem Mládkem během dlouholetého pobytu v USA. Není pochyb o tom, že paní Meda Mládková je velkou vlastenkou, a přestože žila dlouhá léta v zahraniční, vždy zůstala Češkou a myslela na svou vlast a národ. A takových vlastenců žilo a žije po světě mnoho.

Stejně tak jako Mládkovi ve svém bytě ve Washingtonu, kde vytvořili takové malé svobodné Československo*, místo, které bylo mostem mezi kulturním světem za železnou oponou a západem, i my se v našich školách snažíme vytvářet inspirující české prostředí, přinášející poznání, vzdělání a propojení s Českou republikou.

Vyjma provolání jste se jako spolek aktivně zapojili do připomínání významného 30. výročí sametové revoluce.

Ano, záleželo nám na tom. Proto jsme již v srpnu tohoto roku s účastníky XI. mezinárodní konference českých škol v zahraničí, předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Ing. Tomášem Czerninem a bývalým předsedou této komise, PhDr. Tomášem Grulichem položili květiny u sochy sv. Václava, zazpívali si českou hymnu a následně v Centru moderního umění DOX, u příležitosti výstavy další inspirující ženy, Češky žijící v zahraničí, významné architekty Evy Jiřičné, vyhlásili Den české diaspory. Během vlastní konference se pak uskutečnila premiéra výstavy fotografického projektu Lenky Hatašové „30“, který představil dosud nepublikované fotografie zachycující atmosféru i osobnosti vázané k událostem 17. listopadu 1989.

A máte představu o tom, co k připomenutí tohoto výročí chystají jednotlivé české školy ve světě?

Ano, akce jednotlivých škol a dalších českých spolků v zahraničí zveřejňujeme na interaktivní mapě na webových stránkách www.ceskadiaspora.cz. Mapa se pomalu plní a je radost vidět, jak toto výročí rezonuje napříč světadíly.

*„Toto jistě je můj domov, Medin domov, je tady spousta československé kultury. A tady nějak jsme skoro podvědomě vybudovali kousek našeho velkého domova. To je Československo. (…) vytvořili jsme ten domov z toho, co je podstatné pro zemi.  To je jeho kultura. My jsme si přinesli kousek kultury k nám a s ní žijeme.„

Jan Viktor Mládek (nedatováno)

Zdroj: MEDA Ambasadorka umění. Muzeum Kampa, 24. 6.–30. 9. 2019

Titulní stránka