Zápis k povinné školní docházce (do 1. třídy základní školy) v České republice

Povinná školní docházka se řídí školským zákonem: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon a vyhláškou č. 48/2005: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-48-2005-sb-1

Zápisy do 1. třídy základní školy v České republice probíhají od 1. do 30. dubna kalendářního roku.

Důležitá informace k průběhu zápisu, viz odpovídající paragraf vyhlášky citovaný dále: osobní přítomnost dítěte není povinná, stejně tak jako není povinná přítomnost zákonného zástupce.

Viz také informace MŠMT k tomuto tématu:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce

§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

Titulní stránka